Climatología

Curso: 4º Licenciatura en Física.

Carácter: Optativa de orientación.

Créditos: 6 (4,5 teóricos + 1,5 prácticos)

 

Temario:

 • Presentación
 • TEMA 1: Introducción
 • TEMA 2: Datos climáticos e a súa análise
 • TEMA 3: Campos medios. Atmosfera
 • TEMA 4: Campos medios. Océano
 • TEMA 5: Campos medios. Criosfera
 • TEMA 6: Intercambios entre a superficie da Terra e a Atmosfera
 • TEMA 7: Ciclo do momento angular
 • TEMA 8: Ciclo da auga
 • TEMA 9: Climatoloxía Sinóptica
 • TEMA 10: Clasificación de Patróns Sinópticos
 • TEMA 11: Variabilidade climática

 

Líneas de Investigación para trabajos Fin de Grado en Ciencias Ambientales