27 mayo, 2019

Lorena Docasar Vázquez

Departamento de Física Aplicada
Área de Física da Terra
Dirección: 
Edificio Campus da Auga.
Universidade de Vigo,Campus Sur.
Rúa Canella da Costa da Vela 12
32004 Ourense
Lab: 1.7 
e-mail: lorena.docasar.vazquez@uvigo.es
Teléfono: +34 988 387255