8 febrero, 2019

Ángel Álvarez Fernández

Departamento de Física Aplicada

Área de Física da Terra

Dirección: 
Edificio Campus da Auga.

Universidade de Vigo,Campus Sur.

Rúa Canella da Costa da Vela 12

32004 Ourense

Despacho: 1.7 

e-mail: angalvarez@uvigo.es
Teléfono: +34 988 387255