28 octubre, 2021

Beatriz Arguilé Pérez

Departamento de Física Aplicada
Área de Física de la Tierra
Dirección: 
Edificio Campus da Auga.
Universidade de Vigo, Campus Sur.
Rúa Canella da Costa da Vela 12
32004 Ourense, España
Laboratorio: 2.10
e-mail:  beatriz.arguile.perez@uvigo.es
Teléfono: +34 988387427