25 marzo, 2019

Iván Martínez Estévez

Departamento de Física Aplicada
Área de Física da Terra
Dirección: 
Edificio Campus da Auga.
Universidade de Vigo,Campus Sur.
Rúa Canella da Costa da Vela 12
32004 Ourense
Laboratorio: 1.6
e-mail: i.martinezestevez@gmail.com 
Teléfono: +34 988 387270