4 abril, 2019

Ana Gonçalves

Departamento de Física Aplicada

Área de Física da Terra
Dirección: 
Edificio Campus da Auga.
Universidade de Vigo, Campus Sur.
Rúa Canella da Costa da Vela 12
32004 Ourense
Laboratorio: 2.7
e-mail: anna.redondo@hotmail.com
Teléfono: 988 368781

Publicaciones